Tilbage

AK oplysninger
Navn:
Kvadratens Opus Køn: Han
HD grad:
A

HD Index: 

,

HD Index dato:  

/ /
Stambogsnummer:

N21295/07

Brugsdommer:

Jørn Munk

 
Eksteriørdommer:

Lene Krull

Kåringssted:

BK Gr. Holstebro

AK dato: 20.06.2009
Ej avlskåret fordi:


Bedømmelse  
Mål
Højde Længde Brystomfang Brystdybde Vægt
63 cm 66 cm 70 cm 31 cm 37 kg
  Den korrekte brystdybde (A til C) skal svare
til halvdelen af hundens højde (A til B)
   
Farve
lysgul gul mørkgul rød mørkerød brun  
 
lysgultigret gultigret gyldentigret rødtigret mahognitigret mørktigret sølvtigret
Tandformel
1a 1b 1c 1d 1e 2a 2b 2c 2d 2e

  Den mest ønskværdige tandstilling for boxeren er, at hjørnetænderne har størst mulig afstand fra hinanden, og at fortænderne (skæretænderne) sidder på linie.
Øjenfarve
1a 1b 2a 2b 3a 3b 4a 4b

 
1. Helhedsindtryk   1   2   3   4   5
Konstitution spinkel substansfuld ædel mindre ædel grov
Pels / hud - tyndhudet tør rynket slap
Kondition mager god meget god overfodret uplejet
Pigmentering svag middel meget god anelse sodet meget sodet
Maske svag middel meget god for høj grå
2. Hoved                    
Udtryk udtryksløst opvakt ædelt groft dystert
Ørestilling / øreform rosenører udstående korrekte svære kipører
Overhoved for tørt tørt normalt let rynket for rynket
Hvælving-overhoved fladt svagt hvælvet let hvælvet stærkt hvælvet kugleformet
Overhoved forfra for smalt slankt kantet kraftigt bredt
Kinder - ingen normale små kraftige
Stop utilstrækkeligt tilstrækkeligt markant inddrevet stærkt inddrevet
Næselængde for lang noget lang korrekt kort for kort
Næseryg affaldende lige let opstopper kraftig opstopper -
Næsetrøffel unaturligt formet lille godt udviklet for stor mangler pigment
Næseparti - fylde mangler fylde under øjnene god meget god tilstrækkelig utilstrækkelig
Bredde i næseparti smalt middelbredt bredt - spidst
Dybde i næseparti tilstrækkelig god meget god - utilstrækkelig
Læber svage tilstrækkelige smukt svungne kødfulde for kraftige
Hagemarkering flad tilstrækkelig korrekt kraftig for kraftig
Tunge - - normal noget lang for lang
Øjenstørrelse for små små normale store for store
Øjenform dybtliggende mandelformede rhombeformede runde fremstående
Øjenstilling for tæt stillede skråtstillede sluttede åbne for bredt stillede
Blinkhinder 2 upigmenterede 1 upigmenteret pigmenterede en fjernet begge fjernet
Tænder svage små kraftige overvoksede nedslidte
Overkæbe - tandstilling smalt middelbredt bredt - -
Underkæbe - tandstilling smalt middelbredt bredt let rundet rundt
Underbid for svagt svagt normalt stort for stort
Kæbedeformation skæv tandstilling let skæv tandstilling ingen - vredet kæbe
3. Kroppen                    
Størrelse for lille lille middelstor stor for stor
Proportioner lang næsten kvadratisk kvadratisk kort for kort
Knoglebygning spinkel god meget god grov -
Hals kort god længde ædel kraftig løs halshud
Ryggen blød let eftergivende fast og lige karperyg opstrukket
Manke flad god markeret - -
Kryds affaldende let affaldende korrekt anlagt fladt -
Bækkenparti - smalt bredt og langt kort -
Hale - lavt ansat normal højt ansat -
Brystdybde ringe tilstrækkelig meget god god for dyb
Forbryst manglende tilstrækkeligt udviklet - -
Underbryst smalt kort langt
(flade ribben)
bredt tøndeformet
Buglinie lige god korrekt svungen - udfyldt
4. Forlemmer                    
Vinkler tilstrækkelige gode meget gode - stejle
Skulderblad tilstrækkeligt godt langt - skråtstillet - stejl - kort
Skuldertilslutning løs let eftergivende korrekt bunden -
Overarm tilstrækkelig god lang - skråtstillet - stejl - kort
Albuer udaddrejede eftergivende korrekt tilliggende for tætte -
Underarm for kort kort lige - normal lang for lang
Mellemfod - let eftergivende korrekt træder igennem -
Poter udaddrejede (fransker) bløde - flade sluttede - hvælvede spredte lange
5. Baglemmer                    
Vinkler overvinklede gode meget gode tilstrækkelige stejle
Muskulatur tilstrækkelig god bred / plastisk - svag
Lår smalle gode lange - brede korte tynde
Knæled - indaddrejede lige udaddrejede -
Underlår lange tilstrækkelige brede - normalt anlagte korte smalle
Haseled overvinklet godt vinklet korrekt tilstrækkeligt vinklet svagt - eftergivende
Mellemfod understillet lang - kohaset korrekt - stort noget lang -
Poter spredte bløde sluttede - faste for lange -
6. Bevægelser                    
Helhedsindtryk bundne uregelmæssige jordvindende træder kort pasgænger
Ryggen overbygget optrukken rolig - fast eftergivende urolig
Bagbensbevægelser kohaset krydser over i lige linie bredt trippende
Afskub svagt tilstrækkeligt meget godt - for kraftigt
Forbensbevægelser træder igennem krydser over i lige linie eftergivende løse
Skridtfølge kort god meget god trippende -
7. Forskelligt                    
Testikler begge små forskelligt udviklet begge normale ensidig
kryptorchid
dobbeltsidig kryptorchid
Haledeformationer - - ingen ej synlig knækhale synlig knækhale
8. Mentalitet                    
Skudtest skudræd skudopmærksom skudligegyldig - aggressiv reaktion
Omgængelighed indsmigrende reserveret godmodig usikker lumsk
Opførsel sky ret rolig rolig og opmærksom urolig bidsk / bider
Temperament temperamentsløs - velafbalanceret temperamentsfuld aggressiv
                     
Kort beskrivelse af eventuel brugstest

Brugstest bestået

Ja

Eksteriør bestået

Ja

Mentalitet bestået

Ja

Avlskåret

Ja
Nej Nej Nej Nej